Algemene voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

1. Inleiding

1.1 De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de contractuele relatie tussen de gebruiker (hierna u/uw) en de handelaar Moocall Limited (hierna wij/ons/onze genoemd) geregistreerd in Ierland met ondernemingsnummer 501223 (de "Contract").

1.2 Beide partijen aanvaarden deze voorwaarden zonder voorbehoud. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke voorafgaande dispensatie. Wij beweren dat u, door uw bestelling te bevestigen, onze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt, na ze gelezen te hebben.

1.3 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn belangrijk voor u en ons omdat ze zijn ontworpen om uw rechten als gewaardeerde klant te beschermen en om onze rechten als bedrijf te beschermen en om een ​​verstandhouding tussen ons te creëren.

1.4 Het Contract vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte, verklaring, verzekering of garantie die door of namens ons is gedaan of gegeven, die niet in het Contract is uiteengezet.

1.5 Alle door ons uitgegeven monsters, tekeningen, beschrijvende zaken of advertenties en alle beschrijvingen van het apparaat (zoals hierna gedefinieerd) of illustraties of beschrijvingen van de diensten op onze website of brochures worden uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel een benaderend idee te geven van de daarin beschreven diensten en/of goederen. Ze maken geen deel uit van het Contract en hebben geen contractuele kracht.

1.6 De looptijd van het Contract voor een Apparaat(en) gaat in op de datum van het plaatsen van de bestelling door u voor het Apparaat(en) en loopt daarna door, tenzij en totdat het door u wordt beëindigd.

2. Bestellen

2.1 Er zijn twee methoden om een ​​bestelling te plaatsen:

2.1.1 via internet, op onze site: moocall.com, 24 uur per dag en 7 dagen per week; of

2.1.2 telefonisch, op 00-353-1-9696038, maandag t/m vrijdag van 9 – 5 uur.

3. Apparaatinformatie

3.1 Het apparaat is een geboortesensor voor een drachtige koe die wordt gebruikt om de drachtige koe te volgen en om een ​​waarschuwing te geven aan een telefoon die is gesynchroniseerd met het apparaat wanneer de koe op het punt staat te bevallen (de "Apparaat").

3.2 Het apparaat wordt geleverd met een vooraf geladen tegoedpakket en vereist mogelijk software-updates die op afstand beschikbaar zijn.

3.3 Het apparaat wordt geleverd met een instructievideo en brochure die gratis kan worden gedownload op: moocall.com.

3.4 Houd er rekening mee dat het apparaat niet helpt bij de bevalling van de koe, maar in plaats daarvan de telefoon waarschuwt, op voorwaarde dat de telefoon is gesynchroniseerd met het apparaat in overeenstemming met de instructies van het apparaat, wanneer de koe op het punt staat te gaan bevallen. Elk gebruik van het apparaat dat niet overeenkomt met de instructievideo en brochure kan de bloedtoevoer naar de staart van de koe en de gezondheid van de koe beïnvloeden.

3.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor het slecht of oneigenlijk gebruik van het Apparaat en de gevolgen daarvan.

3.6 Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 6 uur:

3.6.1 telefonisch: 00-353-1-9696038 (Nationaal tarief); of

3.6.2 per e-mail: info@moocall.com

4. prijzen

4.1 De prijzen op onze website zijn in euro's en inclusief alle belastingen, maar exclusief leverings- of ondersteuningskosten.

4.2 De kosten voor het apparaat/de apparaten worden aangegeven voor de gebruiker, aangezien het apparaat/de apparaten worden gekozen op de winkelpagina van onze site moocall.com en worden gefactureerd aan het einde van de bestelling voor de aankoop van het apparaat/de apparaten. naast de prijs van het (de) Toestel(en) en betalingstermijnen (indien van toepassing) voor het Toestel(en) en de bijbehorende bezorgkosten. De kosten lopen vanaf activering van het Apparaat door jou. De kosten zijn een vooruitbetaling van € 100 (bestaande uit € 85 + € 15), zoals aangegeven voor het apparaat (en) op de winkelpagina van onze site moocall.com en daarna betaling in termijnen van € 15 per maand (indien en als zoals aangegeven op de winkelpagina van onze site moocall.com). U betaalt de door ons uitgegeven factuur door middel van de vooruitbetaling en de maandelijkse termijnbetalingen (indien van toepassing) binnen de betalingsdatums voor betaling voor het (de) apparaat(en) zoals aangegeven op de winkelpagina van onze site moocall.com.

4.3 De eventuele bezorgkosten worden voor de Gebruiker aangegeven als het Apparaat(en) worden gekozen en worden aan het einde van de bestelling gefactureerd naast de prijs van het Apparaat(en) en de bijbehorende ondersteuningskosten.

4.4 We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor de Apparaten en onze ondersteuningskosten op elk moment te wijzigen, maar zullen de huidige tarieven en (onder voorbehoud van onmiddellijke betaling volgens clausule 7.2 van deze Overeenkomst) maandelijkse termijnbetalingsdata (indien van toepassing) toepassen zoals aan u aangegeven op de winkelpagina van onze site moocall.com op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

4.5 Als er een duidelijk onjuiste prijs op onze website verschijnt (bijvoorbeeld een prijs die duidelijk te laag is), en om welke reden dan ook (IT-bug, menselijke fout, technische fout enz.), Wordt uw bestelling geannuleerd, zelfs als deze aanvankelijk gevalideerd.

4.6 Alle bedragen die de Klant op grond van het Contract moet betalen, zijn inclusief bedragen met betrekking tot belasting over de toegevoegde waarde die van tijd tot tijd in rekening worden gebracht (“BTW”) en u ontvangt een geldige btw-factuur en betaalt ons de aanvullende btw-bedragen die in rekening worden gebracht voor de levering van het apparaat en/of de ondersteuningsservice op hetzelfde moment dat de betaling voor de levering van het apparaat verschuldigd is. en/of ondersteunende dienst.

5. Beschikbaarheid

5.1 Houd er rekening mee dat we uw bestelling zullen honoreren zolang de voorraad strekt. Als het apparaat niet meer op voorraad is nadat uw bestelling is bevestigd, zullen we uw bestelling honoreren wanneer we het apparaat weer op voorraad hebben, of we zullen de prijs die u voor het apparaat hebt betaald binnen 60 dagen na de datum van betaling terugbetalen.

6. Levering

6.1 Het apparaat wordt geleverd aan Ierland. Als u het apparaat in een ander land wilt laten bezorgen, gaat u naar onze website, www.moocall.com.

6.2 Het apparaat wordt geleverd op het adres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling.

6.3 Wij bieden verschillende leveringswijzen aan. Voor meer details verwijzen wij u naar onze website.

6.4 Verloren pakketten: We zullen er alles aan doen om de op onze website aangegeven levertijden te respecteren. In het geval dat u uw pakket niet binnen het aangegeven tijdsbestek ontvangt, zal er een onderzoek worden uitgevoerd met de vervoerder en dit kan enkele dagen duren na ontvangst van uw claim. Gedurende deze periode vindt er geen terugbetaling of herlevering plaats.

6.5 Na ontvangst van uw bestelling raden wij u aan uw apparaat te verifiëren aan de hand van de bestelling die u bij ons heeft geplaatst en indien nodig eventuele afwijkingen op de leveringsbon te noteren en deze vervolgens te ondertekenen. Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke garanties, raden wij u aan om eventuele reserveringen met betrekking tot een defect Apparaat op de leveringsdatum zo snel mogelijk per post te richten aan het volgende adres of per e-mail:

Adres: Irish Farm Centre, Naas Rd, Bluebell, Dublin, D12 YXW5
E-mail: info@moocall.com

7. Veilige betaling

7.1 Wij bieden vier betaalmethoden aan:

7.1.1 creditcard, debetkaart, Visa, Laser of Master Card;

7.1.2 bankoverschrijving;

7.1.3 cheque; of

7.1.4 SEPA-incasso.

7.2 Wanneer u betaalt met een creditcard, bankpas, Visa, Laser of Mastercard, wordt uw account gedebiteerd met betrekking tot de eerste betaling wanneer uw bestelling wordt geplaatst en met betrekking tot daaropvolgende maandelijkse termijnbetalingen op de tijdstippen die zijn aangegeven voor betaling voor het Apparaat (s) zoals aangegeven op de winkelpagina van onze site moocall.com. Als er op het moment van het plaatsen van de bestelling niet voldoende geld beschikbaar is voor de vooruitbetaling, wordt uw bestelling niet in behandeling genomen. Als er niet voldoende geld beschikbaar is op het moment dat een volgende maandelijkse termijnbetaling verschuldigd is, wordt het Contract geacht te zijn beëindigd en als een dergelijke beëindiging plaatsvindt, moet u het apparaat in goede staat teruggeven en ervoor zorgen dat u de betalingsfaciliteit met uw creditcarduitgever/bank volgens 16.1 van dit Contract wordt onmiddellijk opeisbaar. Voor online betalingen met creditcard wordt de "Secure Socket Layer" (SSL) gebruikt, waarmee uw bankgegevens kunnen worden versleuteld wanneer u zich op het netwerk bevindt.

7.3 Om veiligheidsredenen worden alle bestellingen betaald met een bankkaart door ons geverifieerd. Aanvullende informatie kan worden gevraagd of gevraagd om uw aankoop te valideren. Om vertragingen te voorkomen, verzoeken wij u daarom bij het plaatsen van uw bestelling het volgende in te voeren: een actueel e-mailadres en een vast telefoonnummer waarop u op elk moment van de dag bereikbaar bent.

7.4 Wanneer u betaalt via bankoverschrijving of cheque, wordt uw betaling verwerkt wanneer uw bankoverschrijving is ontvangen en of van onze bank is gewist. Zodra uw betaling is ontvangen, verzenden we het apparaat. De verwerking van offline betalingen kan enkele dagen duren.

7.5 Totdat het apparaat/de apparaten volledig door u zijn betaald in overeenstemming met de maandelijkse betalingstermijndata (indien van toepassing), moet u een betalingsmethode voor het apparaat/de apparaten handhaven die ons in staat stelt om alle bedragen terug te vorderen door u verschuldigde voor het (de) Apparaat(en).

7.7 Als u de creditcard-, debetkaart-, Visa-, Laser- of MasterCard-gegevens niet tijdig bijwerkt, kan dit ertoe leiden dat een (eventuele) termijnbetaling niet wordt teruggevorderd en dat het volledige bedrag met betrekking tot het (de) Toestel(en) onmiddellijk opeisbaar wordt in in overeenstemming met artikel 7.2 van dit Contract.

7.8 Bij betaling via SEPA-incasso dient u een machtigingsformulier te ondertekenen. Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u toestemming voor:

7.8.1 ons instructies naar uw bank te sturen om uw rekening te debiteren; en

7.8.2 uw bank om uw rekening af te schrijven in overeenstemming met de instructies van ons.

Als onderdeel van uw rechten heeft u recht op restitutie van uw bank volgens de voorwaarden van uw overeenkomst met uw bank. Een terugbetaling moet worden aangevraagd binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening is gedebiteerd. Uw rechten worden toegelicht in een verklaring die u kunt verkrijgen bij uw bank.

8. Herroepingsrecht

8.1 Het herroepingsrecht geeft u 14 kalenderdagen de tijd om uw bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Deze bedenktijd begint vanaf de levering van uw bestelling, of vanaf de levering van het laatste pakket als uw bestelling in meerdere pakketten wordt geleverd.

8.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen deze termijn van 14 dagen op de hoogte stellen van uw voornemen.

8.3 We raden u ten zeerste aan contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon om ons op de hoogte te stellen van uw beslissing.

8.4 U heeft dan 14 kalenderdagen de tijd om de Toestel(en) terug te sturen nadat u ons heeft geïnformeerd over uw voornemen om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

8.5 Retourkosten zijn voor eigen rekening.

8.6 We zullen een terugbetaling doen voor geretourneerde Apparaat(en) en originele verzendkosten via dezelfde betaalmethode die oorspronkelijk werd gebruikt bij ontvangst van het Apparaat(en) of na bewijs van verzending. Houd er rekening mee dat we een korting op de terugbetaling kunnen toepassen om de waardevermindering van het apparaat weer te geven als gevolg van behandeling om andere redenen dan het vaststellen van de aard, kenmerken en werking van het apparaat.

9. Returns

9.1 Ga voor elk geretourneerd pakket naar onze website en volg de instructies voor het retourbeleid.

9.2 Houd er rekening mee dat het/de apparaat(en) naar het volgende adres moeten worden geretourneerd:

 Irish Farm Centre, Naas Rd, Bluebell, Dublin, D12 YXW5.

9.3 Houd er rekening mee dat de verzendkosten voor rekening van de klant zijn, behalve als het apparaat niet voldoet aan de beschrijving (de klant is verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt tijdens de verzending van geretourneerde goederen).

Voor de periode die wordt gedekt door de garantie zoals bepaald in clausule 10 hieronder, moet de klant het apparaat terugsturen naar Irish Farm Centre, Naas Rd, Bluebell, Dublin, D12 YXW5. Op ons hoofdkantoor wordt geen pakket aangenomen. Houd er rekening mee dat we bij reparatie mogelijk gegevens op de geheugenkaart of harde schijf van uw apparaat moeten verwijderen om deze te kunnen repareren. We raden je daarom aan om een ​​back-up te maken van belangrijke bestanden voordat je het apparaat opstuurt voor reparatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor gegevensverlies als gevolg van reparaties.

10. Kwaliteit van goederen

10.1 Wij garanderen dat gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van activering van het Apparaat (de "Garantieperiode") of voor de Verlengde Garantieperiode (zoals hieronder gedefinieerd), indien van toepassing, het Apparaat:

10.1.1 in alle materiële opzichten in overeenstemming zijn met hun beschrijving; en

10.1.2 vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap.

10.2 Onder voorbehoud van clausule 10.1, indien:

10.2.1 u binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk meldt tijdens de Garantieperiode of de Verlengde Garantieperiode (indien van toepassing) dat het Apparaat niet voldoet aan de garantie uiteengezet in artikel 10.1;

10.2.2 we krijgen een redelijke kans om het Apparaat te onderzoeken; en

10.2.3 u (indien ons hierom wordt gevraagd) het apparaat retourneert in overeenstemming met clausule 9, zullen wij, naar onze keuze, het defecte apparaat repareren of vervangen, of een dergelijk bedrag van de prijs van het defecte product terugbetalen dan door u betaald.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het Apparaat aan de garantie in artikel 10.1 indien:

10.3.1 u verder gebruik maakt van het Apparaat na een kennisgeving in overeenstemming met clausule 10.2;

10.3.2 het defect ontstaat doordat u onze mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van het Apparaat niet hebt opgevolgd;

10.3.3 u het Apparaat wijzigt of repareert zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

10.3.4 het gebrek ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden; of

10.3.5 het Apparaat wijkt af van de beschrijving als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende normen.

10.4 Behalve zoals bepaald in dit artikel 10 en artikel 13.1 van dit Contract, zijn wij niet aansprakelijk jegens u, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins met betrekking tot het niet naleven van de toepasselijke wettelijke verplichtingen door het Apparaat. of regelgevende normen.

10.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gerepareerd of vervangend apparaat dat door ons wordt geleverd onder clausule 10.2.

10.6 U kunt ervoor kiezen om de Garantieperiode met nog eens 12 maanden na het verstrijken van de Garantieperiode te verlengen door ons hiervan binnen 30 dagen voor het verstrijken van de Garantieperiode schriftelijk op de hoogte te stellen en de betaling aan ons van € 30 (de “Verlengde garantieperiode").

10.7 Voor alle duidelijkheid: reserveonderdelen worden niet geleverd als onderdeel van de garantie in dit artikel 10.

11. Reserveonderdelen

11.1 Wij leveren reserveonderdelen voor het Apparaat, die U afzonderlijk bij uw Apparaat kunt kopen, waarvan de details op Onze website staan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk reserveonderdeel dat door ons aan u wordt geleverd.

12. Titel en risico's

12.1 Het risico van het Apparaat gaat op u over na voltooiing van de levering.

12.2 De eigendom van het apparaat gaat niet op u over totdat we de volledige betaling van de aankoopprijs (in contanten of in beschikbare fondsen) voor het apparaat en alle andere goederen die we aan u hebben geleverd waarvoor de betaling verschuldigd is, hebben ontvangen, in dat geval gaat de eigendom van het Apparaat over op het moment van betaling van de laatste termijn van al deze bedragen.

13. Beperking van aansprakelijkheid (UW AANDACHT WORDT BIJZONDER GEWEEST OP DEZE CLAUSULE)

13.1 Niets in dit Contract zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

13.1.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; of

13.1.2 fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

13.2 Onder voorbehoud van clausule 13.1:

13.2.1 wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, voor enig verlies van winst, of enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband met het contract; en

13.2.2 onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zal in geen geval het bedrag overschrijden dat is betaald voor het apparaat.

13.3 De voorwaarden die worden geïmpliceerd door de Sale of Goods Act, 1893, en de Sale of Goods and Supply of Goods and Services Act, 1980, zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van het Contract.

13.4 Dit artikel 13 blijft van kracht na beëindiging van het Contract.

14. Bescherming van persoonlijke gegevens

14.1 We respecteren uw recht op privacy volledig. U hebt permanent recht op toegang tot en rectificatie van alle informatie die u aanbelangt. U kunt ons op elk moment een verzoek doen om te weten welke persoonlijke informatie wij over u hebben. U kunt deze informatie op elk moment en op verzoek corrigeren als deze onjuist is.

14.2 U stemt ermee in dat we u informatie kunnen sturen in de vorm van specifieke en occasionele e-mail- en sms-meldingen met betrekking tot het Apparaat en aanverwante zaken. U kunt op elk moment verzoeken om dergelijke kennisgevingen niet van ons te ontvangen door op de link te klikken die voor dit doel is gemaakt en onderaan elke kennisgeving is ingevoegd.

14.3 Als gevolg van uw interactie met het Apparaat kunnen we bepaalde informatie met betrekking tot uw gebruik van het Apparaat bewaren en verwerken. Door u bij ons te registreren en/of door het apparaat te gebruiken, stemt u in met deze verzameling en ons gebruik van dergelijke informatie.

14.4 Daarnaast verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, onherroepelijke, sublicentieerbare, royaltyvrije wereldwijde licentie om alle informatie die via het apparaat is verzameld te gebruiken en stelt u ons in staat om dergelijke informatie commercieel te exploiteren en dergelijke informatie openbaar te maken en te verspreiden aan derden op voorwaarde dat dergelijke informatie geen persoonlijk identificeerbare informatie zal bevatten, behalve als, a) door u geautoriseerd, b) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of dit Contract.

14.5 Houd er rekening mee dat we deze informatie ook kunnen gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten en de producten en diensten van onze commerciële partners. Als u dergelijke informatie op enig moment niet wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via: info@moocall.com of per post naar  Irish Farm Centre, Naas Rd, Bluebell, Dublin, D12 YXW5 en we zullen dergelijke communicatie onmiddellijk staken.

15. Intellectueel eigendomsrecht

15.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten in of voortvloeiend uit of in verband met het Apparaat zijn eigendom van ons.

15.2 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder Intellectuele Eigendomsrechten verstaan: octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op get-up, goodwill en het recht om te vervolgen voor , rechten op ontwerpen, databankrechten, gebruiksrechten en bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow), en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd en inclusief alle aanvragen en rechten om aan te vragen en worden verleend, verlengingen of uitbreidingen van, en rechten om voorrang te claimen op, dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan ​​of zullen bestaan;

15.3 U erkent hierbij dat, met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten van derden op het apparaat, uw gebruik van dergelijke intellectuele-eigendomsrechten afhankelijk is van de ontvangst van een schriftelijke licentie van de relevante licentiegever onder de voorwaarden die ons het recht geven om dergelijke rechten in licentie te geven aan jou.

16. Beëindiging

16.1 Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook, moet u het apparaat op elk moment in goede staat aan ons retourneren. U moet uw eigen kaartuitgever/bank informeren om betalingen aan ons stop te zetten. Dit is jouw verantwoordelijkheid.

16.2 Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook, moet u het Apparaat onmiddellijk aan ons retourneren in overeenstemming met clausule 9 van dit Contract.

17. Overmacht

17.1 Voor de doeleinden van het Contract betekent Overmacht een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen (of het nu gaat om ons personeel of een andere partij), storing van een nutsvoorziening of transport netwerk, overmacht, oorlog, oproer, onlusten, kwaadwillige schade, naleving van een wet of overheidsbevel, regel, voorschrift of richting, ongeval, uitval van fabrieken of machines, brand, overstroming, storm of wanbetaling van leveranciers of sub- aannemers.

17.2 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als gevolg van enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder het Contract als gevolg van een geval van overmacht.

17.3 Als een geval van overmacht ons verhindert het apparaat meer dan vier (4) weken te leveren, hebben we, zonder beperking van onze andere rechten of rechtsmiddelen, het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen door u schriftelijk op de hoogte te stellen.

18. Algemeen

18.1 Opdracht en overige handelingen

We kunnen te allen tijde alle of een deel van zijn rechten onder het Contract toewijzen, overdragen, hypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier handelen en we kunnen op enigerlei wijze een of al onze verplichtingen onder de Overeenkomst uitbesteden of delegeren. Contract aan een derde partij.

U mag niet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen onder het Contract toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden, een trust verklaren of op enige andere manier handelen.

18.2 Kennisgevingen

Elke kennisgeving of andere mededeling aan een partij in het kader van of in verband met het Contract moet schriftelijk zijn, gericht aan die partij op haar statutaire zetel (als het een bedrijf is) of haar hoofdvestiging (in elk ander geval) of dergelijke ander adres zoals die partij in overeenstemming met deze clausule schriftelijk aan de andere partij heeft opgegeven, en zal persoonlijk worden afgeleverd of verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of een andere bezorgdienst op de volgende werkdag, of per commerciële koerier, fax of e- mail.

De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de betekening van een procedure of andere documenten in een juridische procedure.

18.3 Opzegging

Als een bepaling of gedeeltelijke bepaling van het Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt het geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om het geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of schrapping van een bepaling of gedeeltelijke bepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het Contract.

Als de ene partij de andere op de hoogte stelt van de mogelijkheid dat een bepaling of gedeeltelijke bepaling van het Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om een ​​dergelijke bepaling te wijzigen zodat, zoals gewijzigd, deze wettig, geldig is en afdwingbaar zijn en, voor zover mogelijk, het beoogde commerciële resultaat van de oorspronkelijke bepaling bereikt.

18.4-afstandsverklaring

Een verklaring van afstand van enig recht onder het Contract of de wet is alleen effectief als deze schriftelijk is en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending of verzuim. Geen enkele nalatigheid of vertraging door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder het Contract of door de wet zal een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel inhouden, noch de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

18.5 Geen partnerschap of agentschap

Niets in het Contract is bedoeld om, of wordt geacht, een partnerschap of joint venture tussen een van de partijen tot stand te brengen, noch een partij de agent van een andere partij te maken voor welk doel dan ook. Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om op enigerlei wijze als agent op te treden voor of te binden aan de andere partij.

18.6 Derden

Een persoon die geen partij is bij het Contract heeft geen enkel recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.

18.7 Variatie

Behalve zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, is geen enkele wijziging van het Contract, inclusief de introductie van eventuele aanvullende voorwaarden, van kracht, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen en door ons is ondertekend.

18.8 Toepasselijk recht

Het Contract en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of ermee verband houden of het onderwerp of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland.

18.9 Bevoegdheid

Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Ierland de exclusieve jurisdictie hebben om enig geschil of claim te beslechten die voortvloeit uit of verband houdt met het Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims).