VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG
1.Innledning
1.1 De generelle vilkårene og betingelsene for salget som er beskrevet nedenfor, styrer bare det kontraktuelle forholdet mellom Brukeren (etter dette kalt Du/Din), og selgeren Moocall Limited (etter dette kalt Vi/Oss/Vår), registrert i Irland med bedriftsnummeret 501223 (“Kontrakten”).
1.2 Begge parter aksepterer disse betingelsene uten reservasjoner. Disse generelle salgsbetingelsene er de eneste betingelsene som gjelder, og de erstatter alle andre betingelser, med unntak av om det finnes uttrykkelige, skriftlige unntak. Vi fastholder, at ved bekreftelsen av din bestilling, aksepterer du uten reservasjoner våre generelle salgsbetingelser, og at du har lest dem.
1.3 Disse vilkårene og betingelsene er viktige for deg og oss, fordi de har blitt utarbeidet for å beskytte dine rettigheter som en verdsatt kunde, og de beskytter våre rettigheter som bedrift, i tillegg til at de danner en forståelse mellom oss.
1.4 Kontrakten utgjør hele avtalen mellom partene. Du bekrefter at du ikke støtter deg på noen erklæringer, løfter, fremstilling, forsikring eller garanti som er gitt av eller på vegne av oss, som ikke finnes i denne Kontrakten.
1.5 Alle prøver, tegninger, beskrivelser eller avertissementer som er utstedt av oss og enhver beskrivelse av enheten (som er definert nedenfor) eller illustrasjoner eller beskrivelser av tjenestene som er beskrevet på nettstedet vårt, eller brosjyrer er utgitt eller offentliggjort bare for å gi en omtrentlig idé om tjenestene og/eller varene som er beskrevet der. De skal ikke utgjøre noen del av Kontrakten eller ha noen kontraktuell kraft.
2. Bestilling
2.1 Det er to bestillingsmetoder:
2.1.1 via Internett, på nettstedet vårt:moocall.com, 24 timer i døgnet og 7 dager i uken, eller
2.1.2 via telefon, på 00-353-1-9696038, mandag til fredag 9.00 – 17.00.
3.Informasjon om enheten
3.1 Enheten er en kalvesensor for en drektig ku som brukes til å overvåke den drektige kua og å avgi et varsel til en telefon som er synkronisert med Enheten når kua er i ferd med å kalve (“Enheten”).
3.2 Enheten leveres med en forhåndsinnlest kredittpakke, og kan kreve oppdatering av programvaren, som vil være fjernstyrt.
3.3 Enheten leveres med en instruksjonsvideo og en brosjyre som kan lastes ned gratis på moocall.com.
3.4 Vær oppmerksom på at Enheten ikke hjelper til med kalvingen, men sender et varsel til telefonen, noe som gjør at telefonen må være synkronisert med Enheten i henhold til instruksjonene for Enheten, når kua er i ferd med å kalve. All bruk av Enheten som ikke samsvarer med instruksjonsvideoen og brosjyren kan påvirke blodstrømmen til kuas hale, og helsen til kua.
3.5 Vi skal ikke holdes ansvarlig for dårlig eller feil bruk av Enheten og eventuelle konsekvenser av dette.
3.6 Vår kundetjeneste svarer med glede på spørsmål du måtte ha, når som helst fra [9.00 til 17.00, mandag til fredag:
3.6.1 over telefon: 00-353-1-9696038 (nasjonal takst); eller
3.6.2 via e-post: info@moocall.com
4.Priser
4.1 Prisene som er oppgitt på nettstedet vårt er i Euro, og inkluderer alle avgifter, men ikke frakt- og support-kostnader.
4.2 Support-kostnadene er angitt for Brukeren som Enheten(e) og er valgt og faktureres etterskuddsvis som et tillegg i prisen på Enheten(e) og de tilknyttede fraktkostnadene. Kostnadene for kundestøtte løper fra det tidspunktet du aktiverer enheten. Kostnadene for support er en årlig, forskuddsbetaling, som deretter vil bli fakturert på årlig basis. Enheten vil varsle deg når abonnementet forfaller til betaling. Du må betale fakturaen fra oss innen tretti (30) dager etter fakturadato.
4.3 De eventuelle fraktkostnadene angis for Brukeren som Enheten(e) velges og faktureres etterskuddsvis i tillegg til prisen av Enheten(e) og tilknyttede support-kostnader.
4.4 Vi forbeholder oss retten til å modifisere prisene og våre support-kostnader, når som helst, men vil belaste deg for de nåværende prisene som angitt på nettstedet på bestillingstidspunktet.
4.5 Hvis en tydelig feilaktig pris vises på nettstedet (dvs. at prisen helt klart er for lav), og uansett grunn (Datafeil, menneskelig feil, teknisk feil, osv.), vil bestillingen din bli kansellert, selv om den i utgangspunktet ble godkjent.
4.6 Alle beløp som skal betales av Kunden under Kontrakten er inklusiv merverdiavgift, som belastes fra tid til annen (“mva”) og du vil motta en mva-faktura, som skal betales til oss slike ekstra beløp som gjelder mva som kommer i tillegg til enheten og/eller kundeservice og som forfaller samtidig som betalingen for leveransen av Enheten og/eller kundeservice.
5.Tilgjengelighet
5.1 Vi vil ta i mot og effektuere din bestilling så lenge lageret rekker. Hvis lageret blir tomt etter at du har bestilt Enheten, og ordren er bekreftet, vil vi effektuere bestillingen din når Enheten igjen er på lager, eller eventuelt refundere det du har betalt for Enheten innen 60 dager etter at innbetalingen er foretatt.
6.Levering
6.1 Enheten skal leveres i Irland. Hvis du ønsker at Enheten skal sendes til et annet land, les om dette på nettstedet vårt, www.moocall.com.
6.2 Enheten vil bli levert til den adressen du har angitt da du bestilte.
6.3 Vi tilbyr flere leveringsmåter: For flere opplysninger, se på nettstedet vårt.
6.4 Tapte pakker: Vi vil gjøre alt vi kan for å overholde de leveringstidene som er oppgitt på nettstedet vårt. Hvis du ikke skulle motta pakken i løpet av den angitte tidsrammen, vil det gjennomføres en undersøkelse med fraktselskapet, og det kan ta noen dager etter at vi har mottatt kravet ditt. I løpet av denne tidsperioden vil det ikke skje noen tilbakebetaling eller ny levering.
6.5 Ved mottak av din ordre anbefaler vi at du verifiserer Enheten du har mottatt mot din bestilling, og om nødvendig skriv ned eventuelle unormale forhold som kan ha oppstått på pakklisten, og så signerer du den. Uten fordommer når det gjelder gjeldende juridiske garantier, anbefaler vi at du tar opp eventuelle reservasjoner angående eventuell feilfunksjon av Enheten på mottaksdatoen så raskt som mulig, via post til følgende adresse, eller via e-post til følgende adresse.
Adresse: Carraig House, 5-6 Brookfield Terrace, Blackrock, Co. Dublin, Irland
E-post:info@moocall.com
7.Sikker betaling
7.1 Vi tilbyr tre betalingsmåter:
7.1.1 Kredittkort (bankkort, Visa, Laser eller MasterCard,
7.1.2 bankoverføring eller
7.1.3 Sjekk
7.2 Når du betaler med kredittkort, vil kontoen din bli debitert når du plasserer ordren din. Hvis ikke tilstrekkelige midler er tilgjengelige, vil bestillingen din ikke bli behandlet. Ved betalinger som gjøre online med kredittkort, brukes “Secure Socket Layer” (SSL), som gjør at bankinformasjonen din blir kryptert når den befinner seg på nettet.
7.3 Av sikkerhetsmessige årsaker blir alle ordre som betales med bankkort verifisert av oss. Ytterligere informasjon kan være nødvendig, og bli anmodet for å validere kjøpet ditt. Derfor, for å unngå noen forsinkelser, når du foretar en bestilling, må du legge inn følgende: en gyldig e-postadresse, og et fasttelefonnummer du kan nås når som helst i løpet av døgnet.
7.4 Når du betaler med bankoverføring eller sjekk, behandles betalingen din når din bankoverføring mottas, og/eller klareres av vår bank. Så snart betalingen fra deg er mottatt, vil vi sende enheten. Behandlingen av offline betaling kan ta flere dager.
8.Rett til å avbryte
8.1 Retten til å avbryte gir deg 14 kalenderdager for å avbryte alle deler av bestillingen din. Denne avbruddsperioden starter fra leveringsdatoen av ordren eller fra leveranse av den siste pakken, dersom din bestilling leveres i flere pakker.
8.2 For å utøve din ett til å trekke deg, må du informere hensikten om dette i løpet av denne 14-dagers perioden.
8.3 Vi anbefaler på det sterkeste at du kontakter oss via e-post eller telefon om beslutningen din.
8.4 Du vil ha 14 kalenderdager på deg til å returnere Enheten(e) etter at du har informert oss om din hensikt om å benytte deg av retten til å trekke deg ut.
8.5 Retur skjer på egen bekostning.
8.6 Vi vil utstede en tilbakebetaling for returnerte Enhet(er), og opprinnelige fraktutgifter via den samme betalingsmetoden som ble benyttet ved mottak av Enheten(e) eller ved bevis av forsendelse. Vær oppmerksom på at vi kan bestemme et avslag i tilbakebetalingen, som en nedskrivning av verdien på Enheten, ut fra håndteringen av enheten som ikke har noe med egenskapene og funksjonaliteten til Enheten.
9.Retur
9.1 For alle returnerte pakker, gå til nettstedet vårt og følg retningslinjene for retur der.
9.2 Vær oppmerksom på at Enheten(e) må returneres til denne adressen:
Carraig House, 5-6 Brookfield Terrace, Blackrock, Co. Dublin, Irland.
9.3 Vær oppmerksom på at fraktutgifter er Kundens ansvar med unntak om hvis Enheten ikke samsvarer beskrivelsen av den (Kunden er ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på returnerte varer).
I perioden som dekkes av garantien i henhold til avsnitt 10 nedenfor, må kunden returnere Enheten til Carraig House, 5-6 Brookfield Terrace, Blackrock, Co. Dublin, Irland. Ingen pakker vil bli akseptert på hovedkontoret vårt. Vær oppmerksom på at ved reparasjon kan vi måtte slette dataene som er lagret på Enhetens minnekort eller harddisk for at vi skal kunne reparere den. Vi anbefaler deg derfor å ta sikkerhetskopi av de viktige filene dine før du sender Enheten inn til reparasjon. Vi tar ikke noe ansvar for eventuelle tap av data under reparasjonen.
10.Kvaliteten av varene
10.1 Vi garanterer at Enheten i en periode på 12 måneder fra den datoen den ble aktivert (“Garantiperioden”), eller den utvidede garantiperioden (som den er definert nedenfor), hvis dette er aktuelt, skal Enheten være:
10.1.1 at alle materialer er i samsvar med beskrivelsen;
10.1.2 at den er fri for defekter i design, materialer og utarbeidelse.
10.2 Underlagt paragraf 10.1 hvis:
10.2.1 at du gir skriftlig varsel i løpet av Garantiperioden eller den Utvidede garantiperioden (hvis det er noen) innen rimelig tid etter at du oppdager den, at Enheten ikke er i samsvar med garantien som er beskrevet i punkt 10.1,
10.2.2 vi blir gitt rimelige muligheter til å undersøke Enheten og
10.2.3 du (hvis du blir bedt om det av oss) returnerer enheten i henhold til avsnitt 9, vil vi, etter vårt valg, reparere eller sende ny Enhet i stedet for den defekte Enheten, eller dekke den fulle kjøpsprisen av Enheten.
10.3 Vi skal ikke holdes ansvarlig hvis Enhetens mangel på samsvar med garantien i avsnitt 10.1 hvis:
10.3.1 du fortsetter å bruke Enheten etter at varselet er sendt i henhold til avsnitt 10.2,
10.3.2 at feilen kommer av at du ikke fulgte våre muntlige eller skriftlige instruksjoner når det gjelder oppbevaring, installasjon, idriftsetting, bruk eller vedlikehold av Enheten,
10.3.3 at du endrer eller reparerer Enheten uten vårt skriftlige samtykke,
10.3.4 at defekten kommer av rimelig slitasje, skade påført med vilje, forsømmelse eller unormale arbeidsforhold, eller
10.3.5 at Enheten er forskjellig fra beskrivelsen av den som et resultat av endringer som er utført for at den skal sikre samsvar med lovbestemte eller forskriftsmessige standarder.
10.4 Med unntak av det som er angitt i avsnitt 10, har vi ikke noe ansvar overfor deg når det gjelder Enhetens manglende samsvar med garantien, slik det er beskrevet i avsnitt 10.1.
10.5 Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde for alle reparerte og utskiftede Enheter som er sendt til oss i henhold til avsnitt 10.2.
10.6 Du kan velge å utvide Garantiperioden i ytterligere en periode på 12 måneder etter at Garantiperioden er utløpt ved å varsle oss skriftlig innen 30 dager før utløpet av Garantiperioden, og betale oss €30 (“Utvidet garantiperiode”).
10.7 For å unngå all tvil, reservedeler leveres ikke som en del av garantien som er behandlet i dette avsnittet, 10.
11.Reservedeler
Vi leverer reservedeler til Enheten, som du kan kjøpe separat til Enheten din. Du finner mer om dette på nettstedet vårt. Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde for alle reservedeler som leveres av oss til deg.
12.Eierforhold og risiko
12.1 Når leveransen er utført, overtar du alt ansvar for Enheten.
12.2 Retten til enheten skal ikke gis til deg før vi mottar full betaling (som kontakter eller bankoverføring) for Enheten og alle andre varer vi har levert til deg mot betalingen som forfalt, skal denne retten til Enheten gis på betalingen av alle slike beløp.
13.Begrensning av ansvar (VÆR SPESIELT OPPMERKSOM PÅ DETTE AVSNITTET)
13.1 Ingenting av disse vilkårene og betingelsene skal begrense eller ekskludere vårt ansvar for:
13.1.1 dødsfall eller personskade forårsaket av forsømmelse eller forsømmelse fra de ansatte, agenter eller underleverandører, eller
13.1.2 bedrageri eller feilaktig fremstilling.
13.2 Underlagt paragraf 13.1:
13.2.1 vi skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor deg, hverken i Kontrakten for tort (inkludert forsømmelse), brudd på forskriftsmessig ansvar eller annet, for tap av fortjeneste eller noen indirekte eller følgeskader som måtte oppstå under eller i forbindelse med Kontrakten, og
13.2.2 vår totalansvar overfor deg i forhold til alle andre tap som måtte oppstå under eller i forhold til i Kontrakten for tort (inkludert forsømmelse), brudd på forskriftsmessig ansvar eller annet, skal ikke under noen omstendigheter overstige beløpet som ble betalt for Enheten.
13.3 Vilkårene som er nedsatt i “Sale of Goods Act” (salg av varer) fra 1893, og “Sale of Goods and Supply of Goods and Services Act” (Salg av varer og leveranse av varer og tjenester) fra 1980, er, i den grad det er tillatt etter loven ekskludert fra Kontrakten.
13.4 Denne paragraf 13 vil fortsette å være virksom ved terminering av kontrakten.
14.Personsikkerhet
14.1 Vi respekterer ditt rett til personvern, fullt ut. Du har den permanente retten til å få tilgang og rette all informasjon som gjelder deg. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å finne ut hvilke personopplysninger vi oppbevarer om deg. Du kan når som helst, etter anmodning, rette disse opplysningene hvis de ikke er korrekte.
14.2 Du sier deg enig i at vi kan sende deg informasjon i formen spesifikke og sjeldne e-poster og tekstmeldinger når det gjelder Enheten og tilknyttet informasjon. Du kan når som helst anmode om stans i slike meldinger fra oss ved å klikke på koblingen som er lagt inn for dette nederst på hver melding.
14.3 Som et resultat av din interaksjon med Enheten kan vi innhente og behandle spesiell informasjon som gjelder din bruk av Enheten. Ved å registrere deg hos oss og/eller ved å bruke Enheten, sier du deg enig i vår innsamling av, og vår bruk av slik informasjon.
14.4 I tillegg gir du oss en ikke eksklusiv, overførbar, ugjenkallelig, underordnet lisensiering, royalty-fri lisens på verdensbasis til å bruke all informasjon som samles inn via Enheten og tillater oss å utnytte slik informasjon kommersielt, og å offentliggjøre og distribuere slik informasjon til tredjeparter, gitt at slik informasjon ikke inneholder personlig identifiserbar informasjon, med unntak hvis den a) er autorisert av deg, b) samsvarer med gjeldende lovverk eller denne Kontrakten.
14.5 Vær oppmerksom på at vi kan også bruke denne informasjonen til å sende deg informasjon om våre produkter og tjenester, og produktene og tjenestene til våre forretningspartnere. Når som helst du ønsker avslutte mottaket av denne informasjonen, kontakt oss på info@moocall.com eller via post til Carraig House, 5-6 Brookfield Terrace, Blackrock, Co. Dublin, Irland og vi vil straks avslutte denne utsendelsen.
15.Intellektuell eiendom
15.1 Alle rettigheter om eiendomsrett til åndsverk i eller som oppstår i forbindelse med Enheten er vår eiendom.
15.2 Når det gjelder disse vilkårene og betingelsene, Intellektuelle eiendomsrettigheter, skal dette bety patenter, rettigheter til oppfinnelser, copyright og tilhørende rettigheter, varemerker, forretningsnavn og domenenavn, rettigheter i forhold til arrangementer, goodwill og retten til å reise sak ved brudd, rettigheter til designer, databaserettigheter, rett til bruk og beskyttelse av konfidensialitet av beskyttet informasjon (inkludert kunnskap), og alle andre eiendomsrettigheter i forbindelse med åndsverk, i hvert tilfelle om det er registrert eller ikke registrert, og inkludert alle bruks- og rettigheter til å søke og bli gitt fornyelser eller forlengelser av, og rettigheter til å kreve prioritet fra slike rettigheter og alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller former for beskyttelse som består eller vil bestå nå eller i fremtiden, over hele verden;
15.3 Du sier deg med dette enig i, at når det gjelder all tredje parts intellektuell eiendomsrett i Enheten, er din bruk av en slik Intellektuell Eiendomsrett avhengig av mottak av en skriftlig lisens fra den relevante lisensgiveren på slike vilkår at det gir oss rettigheter til å gi deg slike lisensrettigheter.
16.Terminering
16.1 Ved enhver terminering av kontrakten, uansett årsak, skal du straks betale oss alle utestående fakturaer.
17.Force majeure
17.1 I denne kontrakten betyr Force majeure en hendelse som er utenfor det som med rimelighet er vår kontroll inkludert, men ikke begrenset til streiker, lockout eller andre industrielle konflikter (om det gjelder vår arbeidsstyrke eller andre parter), mangel på strømleveranse eller transportnettverk, handlinger man ikke er herre over, krig, opprør, sivil uro, ondsinnet skadeverk, følge av pålegg av loven eller styresmaktene, forskrift eller pålegg, sammenbrudd i anlegg eller maskiner, brann, oversvømmelser, storm eller at leverandører eller underleverandører ikke er i stand til å levere.
17.2 Vi skal ikke holdes til ansvar av deg for noen forsinkelser eller manglende ytelse under kontrakten som et resultat av Force Majeure.
17.3 Hvis Force Majeure forhindrer oss i å levere Enheten i mer enn fire (4) uker, skal vi, uten begrensning av våre andre rettigheter eller avhjelp, ha rett il å terminere Kontrakten straks, ved å gi deg et skriftlig varsel.
18.Generelt
18.1 Tildeling og andre handlemåter
Vi kan når som helst tildele, overføre, belåne, belaste, inngå en underordnet kontrakt, eller håndtere på andre måte alle eller noen av rettighetene i henhold til denne Kontrakten, og kan inngå underordnet kontrakt eller delegere på enhver måte noen eller alle pliktene i henhold til denne Kontrakten til en tredjepart.
Du må ikke, uten vårt skriftlige samtykke på forhånd, tildele, overføre, belaste, inngå en underordnet kontrakt, opprette et fond eller handle med noen av rettighetene og pliktene i henhold til denne Kontrakten.
18.2 Meddelelser
Alle meddelelser gitt til en part under eller i forbindelse med Kontrakten skal være skriftlige, adressert til den parten, ved det registrerte kontoret (hvis det er en bedrift), eller hovedstedet for forretningsdrift (i alle andre tilfeller), eller på en slik annen adresse som parten har angitt til den andre parten skriftlig i henhold til denne bestemmelsen, og skal leveres personlig eller sendes med post, med betalt porto for A-post eller med annen tilsvarende leveringstjeneste, eller med en kommersiell kurier, faks eller e-post.
Bestemmelsene i dette avsnittet skal ikke gjelde noen forhandlinger eller andre dokumenter i noen rettstvist.
18.3 Fratredelse
Hvis noen bestemmelser eller delbestemmelser i Kontrakten blir ugyldig, ulovlig eller ikke kan gjennomføres, skal den dømmes som modifisert til den minste nødvendige graden for å gjøre den gyldig, lovlig og gjennomførbar. Hvis slik modifikasjon ikke er mulig, skal den relevante bestemmelsen eller delbestemmelsen anses som slettet. Eventuelle modifikasjoner eller strykninger av en bestemmelse eller en delbestemmelse under denne bestemmelsen skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten av resten av Kontrakten.
Hvis den ene av partene gir varsel til den andre om den muligheten av at en del av bestemmelsene eller delbestemmelsene i kontrakten er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal partene forhandle i god tro slik at, etter tillegg, vil den være lovlig, gyldig og kan håndheves, og i den grad det er mulig, oppnår det tiltenkte resultatet i den opprinnelige bestemmelsen.
18.4 Frasigelse
En frasigelse av enhver rettighet under kontrakten eller loven er bare gyldig hvis den gjøres skriftlig, og skal ikke anses å være en fraskrivelse av noen etterfølgende brudd eller utelatt betaling. Ingen mangel eller forsinkelse i utøving av noen rettigheter under denne kontrakten eller etter loven skal utgjøre en frasigelse av det, eller noen andre rettigheter eller avhjelp, eller forhindre eller begrense utøvelsen av dette eller noen andre rett eller avhjelp. Ingen enkel eller delvis utøvelse av en slik rett eller avhjelp skal forhindre eller begrense den ytterligere utøvelsen av det eller noen andre retter eller avhjelp.
18.5 Ingen partnerskap eller agentur
Ingenting i kontrakten er ment som, eller skal anses som, å etablere noe partnerskap eller joint venture mellom noen av partene, eller bety at en av partene er den andres agent for noe formål. Ingen av partene skal ha autoritet til å handle som agent for, eller å binde, den andre parten på noen måte.
18.6 Tredjeparter
En person som ikke er en del av kontrakten skal ikke ha noen rettigheter til å håndheve betingelsene i den.
18.7 Endring
Med unntak av det som er lagt frem i disse vilkårene og betingelsene, skal ingen endringer, inkludert introduksjonen av noen ekstra vilkår og betingelser tres i kraft, med mindre det er skriftlig, og signert av oss.
18.8 Styrende rett
Kontrasten og eventuelle tvister eller krav som måtte oppstå i sammenheng med den eller innholdet i den eller gjennomføringen av den (inkludert ikke-kontraktuelle tvister og krav), styres av og tolkes i henhold til lovene i Irland.
18.9 Jurisdiksjon
Hver av partene sier seg ugjenkallelig enig i at rettsapparatet i Irland skal ha enerådende jurisdiksjon når det gjelder alle eventuelle tvistemål eller krav som måtte oppstå i forbindelse med kontrakten eller innholdet og gjennomføringen (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav).